innovacje.pl - strony internetowe, biznes plany, szkolenia, świadectwa energetyczne

Email

 

Szkolenia 


Szkolenia to różne działania i formy doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i poszerzania wiedzy w wielu obszarach. Szkolenia to aktywności mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy i nie tylko.

Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez całe życie ma olbrzymie możliwości zmiany swoich zachowań, sposobu funkcjonowania w różnych sytuacjach oraz poszerzania wiedzy. Może się rozwijać z korzyścią dla siebie, jak i firmy, w której pracuje. Szkolenia to nie tylko nabywanie nowych umiejętności, to również zmiana postaw.

 

Nasze szkolenia są dostępne w trzech opcjach:

  • gotowe czyli realizowane na podstawie istniejącego już scenariusza i harmonogramu
  • personalizowane czyli budowane z gotowych modułów pod Państwa potrzeby
  • dedykowane czyli budowane od podstaw pod Państwa indywidualne potrzeby


Dodatkowo możemy dla Państwa zrealizować działania w zakresie:

  • e-learning

- przygotowanie szkoleń e-learning pod określone potrzeby

- udostępnienie gotowych szkoleń na własnej platformie

- wdrożenie i administracja platformą szkoleniową

  • coaching

- coaching umiejętności w siedzibie firmy

- coaching zdalny realizowany za pośrednictwem komunikatora Zapraszamy do współpracy

 

Email

 

Poniżej prezentujemy programy kilku szkoleń gotowych

 

Techniki sprzedaży

czas trwania 2 dni

- etapy rozmowy sprzedażowej z klientem
- otwarcie
- ocena potrzeb
- prezentacja produktu dopasowanego do potrzeb klienta
- radzenie sobie z obiekcjami i zastrzeżeniami
- zamykanie sprzedaży
- budowanie długotrwałych relacji z klientem

 Umiejętności sprzedaży przez telefon 

czas trwania 2 dni

- waga nastawienia i przygotowania się do rozmowy telefonicznej z klientem
- różnica pomiędzy rozmową telefoniczna a bezpośrednią
- narzędzia pracy głosem
- słowa i zwroty w rozmowie z klientem
- aktywne słuchanie
- zakłócenia komunikacyjne
- zastrzeżenia klienta i ich przezwyciężanie
- struktura profesjonalnej rozmowy telefonicznej

 Zarządzanie czasem 

czas trwania 2 dni

- przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu działań
- określenie indywidualnych „złodziei" czasu
- sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu
- przyjmowanie poleceń i nowych zadań do realizacji „z góry" – dlaczego pojawia się opór?
- dlaczego wiele odkładam na później?
- zasady planowania
- zasady ustalania priorytetów
- indywidualne preferencje organizowania pracy - wpływ krzywej wydajności na efektywność pracy i codzienne planowanie
- delegowanie zadań

Trening kreatywności 

czas trwania 2 dni

- zasady rządzące procesem twórczym
- przełamanie stereotypowego myślenia blokującego kreatywność
- podstawowe techniki generowania twórczych pomysłów i rozwiązań
- jak przekonać do własnych pomysłów - elementy języka perswazji
- otoczenie fizyczne i psychiczne wpływające na proces kreatywnego myślenia w firmie, czyli „burza mózgów"
- praktyczne zastosowanie technik kreatywnych w pracy zespołowej

Autoprezentacja i prezentacja publiczna 

czas trwania 2 dni

- podstawy komunikowania się
- aktywne słuchanie
- wykorzystanie metod komunikacji niewerbalnej – mowa ciała
- dopasowanie się do odbiorcy, czyli jak błyskawicznie zjednać sobie audytorium
- metody wzbudzenia zainteresowania u słuchaczy
- jak mówić do audytorium aby zostać dobrze zrozumianym
- kreowanie własnego wizerunku publicznego
- sposoby wywierania wpływu na audytorium
- odpowiadanie na pytania
- radzenie sobie z wątpliwościami słuchaczy
- umiejętność redukowania stresu oraz tremy